Pressekontakt: Steen Græsted Larsen, dir. tlf.: 53 36 88 01

DuraPharma ApS blev stiftet i 2006 af Steen Græsted Larsen, som i hele sin karriere har været beskæftiget i lægemiddelbranchen både med salg og marketing.

I en årrække har Steen Græsted Larsen, som er adm. direktør og leder af produktudvikling, været beskæftiget med avanceret kræftforskning.

Ligeledes er han formand for Kræftfonden, en fond der støtter innovativ klinisk kræftforskning.

Det er velkendt, at der i naturen findes en række substanser, som har en effekt på sygdomme og lidelser uden at have bivirkninger.

Hvidløg er det ældste eksempel, men gennem årene er rigtig mange produkter påstået at have en virkning på en given lidelse.

DuraPharma ApS’s vision er, at udvikle substanser, som forekommer i naturen, til anvendelse ved kendte sygdomme, der i dag behandles med syntetiske lægemidler, ofte med bivirkninger.

Disse afprøves og dokumenteres, således at brugeren har fuld tryghed og sikkerhed for virkning og bivirkninger.

Muligheden for at supplere etablerede terapiformer med nye naturprodukter udgør et særligt interessant potentiale.

Forskning peger på, at der kan opnås en synergistisk effekt og færre bivirkninger via sådanne typer kombinationsterapi.