Et nyt middel i kampen mod kræft

Kræft er en gruppe af sygdomme, som årligt alene i Danmark koster mere end 10.000 patienter livet og lægger beslag på store ressourcer i sundhedssektoren.

Kirurgi, strålebehandling og kemoterapi er de gennem en længere årrække anvendte terapiformer.
Behandlingsresultaterne er kun blevet marginalt forbedret for så vidt angår overlevelsen.

En række nye præparater er taget i anvendelse i de senere år.

Ingen af de nye behandlinger helbreder kræft i de sene stadier med undtagelse af modermærkekræft, og de forlænger kun overlevelsen med gennemsnitlig 3 måneder.

Fælles for de nye behandlinger er, at de meget ofte har voldsomme bivirkninger og at omkostningerne er ekstreme.

En forskergruppe i USA har oprenset og koncentreret indholdet af en plante fundet i den Sydamerikanske regnskov. Metoden er patenteret og et præparat produceres på verdensplan kun af en enkelt producent i USA.

Præparatet hedder tocotrienol.

Tocotrienol har vist sig at have en stærk hæmmende virkning på kræftcellers vækst.
Dette er dokumenteret i et stort antal dyreforsøg.

Et enkelt forsøg på mennesker har vist, at kvinder med brystkræft fik en 60% mindre risiko for, at sygdommen ville sprede sig.

Med baggrund i en begrundet formodning om at præparatet kan give kræftpatienter en betydelig forlængelse af overlevelsen, er der i samarbejde mellem forskere i USA og DuraPharma ApS initieret og påbegyndt 5 kliniske forsøg med tocotrienol på mennesker i Danmark på 4 forskellige kræftsygdomme. Det ene forsøg er et fase III forsøg.

Det er planlagt at behandle i alt ca. 400 patienter, og mere end 250 er til dato indgået i de 5 kliniske forsøg.

Der foreligger for nærværende ingen endelige resultater for så vidt angår virkningen, men delresultaterne har været lovende. Der er ikke observeret bivirkninger af nogen art.

3 kliniske studier vil være tilendebragt medio 2018 og resultaterne foreligger medio 2019.

Det kan forventes at blive taget i brug medio 2019, såfremt resultaterne er positive.

Præparatet vil være forbeholdt specialister i kræftbehandling.